AKTUALNOŚCI

Morawiecki chce aby przedsiębiorcy codziennie wysyłali skarbówce wyciągi z rachunków bankowych

Email Drukuj PDF

Wicepremier i minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki sądzi zapewne, że przedsiębiorcy nie mają nic lepszego do roboty, niż codziennie meldować się skarbówce. Wymyślił im właśnie nowe zajęcie. Teraz mają składać codziennie do Krajowej Administracji Skarbowej wyciągi z rachunków bankowych swoich firm.

Wyciągi z rachunków bankowych – co 24 godziny, wyłączając soboty i święta – musiałoby przekazywać w sumie około 80 tys. firm w kraju – wyliczył portal money.pl. Obowiązek dotyczyłby zarówno dużych przedsiębiorców, jak i małych i średnich firm. Projekt nie objąłby jedynie mikroprzedsiębiorców oraz jednostek sektora finansów publicznych.

To kolejny projekt Morawieckiego, który ma uszczelnić dziurę w podatku VAT. Ministerstwo Finansów liczy, że szybka identyfikacja transakcji pomoże zebrać do budżetu o 5 mld złotych rocznie więcej.

 

Źródło: Artykuł

 

Czynności sprawdzające urzędu skarbowego

Email Drukuj PDF

Kontakty z urzędami skarbowymi w Polsce są mocno demonizowane. Dlatego też każde wezwanie przed oblicze tego organu kojarzy się przedsiębiorcom z groźną kontrolą skarbową, której konsekwencje mogą być bardzo poważne (grzywna lub kara pozbawienia wolności włącznie). Tymczasem żeby rzeczywiście zostać poddanym kontroli podatnik, musi zwykle przeskrobać nieco więcej niż np. literówka w deklaracji. Jeśli urząd skarbowy zainteresuje się takim błędem, to wykorzysta do tego nieco mniej groźne i sformalizowane narzędzie – czyli czynności sprawdzające.

Zgodnie z art. 272 Ordynacji, czynności sprawdzające mają na celu sprawdzenie terminowości składania oraz formalnej poprawności deklaracji lub terminowości wpłacania zadeklarowanych podatków (także pobieranych przez płatników oraz inkasentów), a także ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami. Czynności sprawdzające dotyczą również weryfikacji danych i dokumentów dotyczących rejestracji podatkowej, a także weryfikacji poniesionych wydatków i uzyskanych przychodów (dochodów) opodatkowanych lub nieopodatkowanych, w zakresie niezbędnym do ujawnienia podstawy opodatkowania związanej z przychodami nieznajdującymi pokrycia w ujawnionych źródłach lub przychodach ze źródeł nieujawnionych.

Zatem jak widać, same czynności sprawdzające nie powinny być traktowane jako zagrażające, gdyż ich celem jest wyłącznie przeprowadzenie formalnego skontrolowania poprawności. Natomiast jeśli zdarzy się, że w ramach postępowania sprawdzającego organ skarbowy nabierze wątpliwości co do tego, czy podatnik stosuje się odpowiednio do prawa podatkowego, po dokonaniu czynności sprawdzających może zostać przeprowadzona kontrola podatkowa.

Źródło: Artykuł

 

Ile wynosi podatek od darowizn

Email Drukuj PDF

Od pieniędzy otrzymanych od najbliższych: małżonka, zstępnych (np. dzieci, wnuków), wstępnych (tj. rodziców, dziadków), pasierba, rodzeństwa, ojczyma i macochy, można nie płacić daniny od darowizn niezależnie od wysokości wsparcia.

Źródło: Artykuł

 

Jeden rachunek do ZUS zamiast czterech. Ważne zmiany dla przedsiębiorców już pewne

Email Drukuj PDF

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która pozwala na opłacanie składek przekazywanych do ZUS na jeden rachunek, zamiast dotychczasowych czterech - poinformowała w piątek Kancelaria Prezydenta na stronie internetowej.

Zmiany przewidują, że każdy przedsiębiorca będzie miał indywidualny rachunek w ZUS, na który będzie przelewał dotychczasowe składki. Teraz są cztery oddzielne rachunki ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Funduszu Emerytur Pomostowych.

W przypadku błędnego identyfikatora zapisanego przy przelewie trzeba prowadzić postępowanie wyjaśniające, od kogo pochodzi dana wpłata.

Od stycznia 2016 r. było 281 tys. takich niezidentyfikowanych wpłat na kwotę 328 mln zł. Teraz jeden rachunek będzie przypisany do każdego płatnika. Przez to numer rachunku stanie się nowym identyfikatorem płatnika, nie będzie więc problemu z ustaleniem czyja to wpłata.

Po otrzymaniu składek, zadaniem ZUS będzie rozdysponowanie środków między poszczególne fundusze oraz ich dysponentów. Będzie to realizowane w oparciu o algorytm podziału wpłaty na określone tytuły. W dalszej kolejności nastąpi zaksięgowanie wyliczonych wartości na koncie płatnika składek

Przepisy dotyczące jednego rachunku bankowego wejdą w życie 1 października 2017 r., a ZUS będzie miał czas do końca roku na przekazanie nadanych numerów kont płatnikom. Od 1 stycznia 2018 r. składki opłacane będą na jedno konto.

Źródło: Artykuł

 

Uszczelnianie VAT. Orlen na stacjach wesprze działania rządu

Email Drukuj PDF

W lipcu na stacjach koncernu pojawią się przezroczyste skrzynki przeznaczone na przedarte paragony. Pracownicy stacji paliw będą zachęcali klientów do odbierania paragonów. W razie rezygnacji dowód zapłaty zostanie przedarty i w obecności klienta umieszczony w przezroczystym pojemniku. Jak pisze "Puls Biznesu" skrzynki powstaną z myślą o klientach, którzy nie chcą lub nie potrzebują dowodu zawarcia transakcji. Akcja "Podatkowe Fair Play" ma pokazać klientom korzyści wynikające z uczciwych praktyk podatkowych i zlikwidować ryzyko, że na podstawie pozostawionych przez nich paragonów wystawiane będą tzw. puste faktury, mogące służyć do wyłudzeń podatków VAT. W ten sposób, koncern wpisuje się w zainicjowane przez Ministerstwo Finansów działania zmierzające do uszczelnienia systemu podatkowego.


Źródło: Artykuł

 

Funkcjonariusze KAS tropią podatników na beskidzkich szlakach

Email Drukuj PDF

W miniony weekend funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadzili kontrole w miejscowościach turystycznych Beskidu Śląskiego. Sprawdzali czy przedsiębiorcy na najważniejszych ulicach handlowych beskidzkich kurortów rejestrują sprzedaż na kasach fiskalnych. W wyniku przeprowadzonych kontroli nałożono 20 mandatów karnych na łączną kwotę 4 400 zł.

Kolejne  akcje  tego rodzaju, planowane są w najbliższej przyszłości. Ich celem jest nie tylko wykrywanie przypadków nierzetelnej działalności handlowców, ale także wsparcie przedsiębiorców uczciwie rozliczających się z fiskusem.

Źródło: Artykuł

 

VAT: Jakie informacje musi zawierać faktura?

Email Drukuj PDF

Faktura jest podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie transakcji opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, a jej posiadanie warunkuje możliwość odliczenia podatku naliczonego. Zgodnie z art. 106e ust. 1 ustawy o VAT faktura musi zawierać:

-kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje  fakturę;

-datę wystawienia faktury;

-imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;

-numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku;

-numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi;

-datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty;

-nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;

-miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;

-cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);

-kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;

-wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);

-stawkę podatku;

-sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;

-kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;

-kwotę należności ogółem.

Źródło: Artykuł
 

Milioner krytykuje millenialsów

Email Drukuj PDF

Tim Gurner, australijski milioner dał radę millenialsom: chcecie mieć dom, przestańcie kupować grzanki z awokado, donosi The Guardian.

Gurner działa w segmencie luksusowych nieruchomości w Melbourne. Wartość projektów, które prowadził, sięga 3,8 mld USD. W wywiadzie telewizyjnym skrytykował młodych Australijczyków skarżących się, że nie stać ich na kupno domu lub mieszkania. Jego zdaniem, sami są sobie winni, bo stale wydają pieniądze na niepotrzebne rzeczy, na przykład drogie jedzenie.

- To pokolenie ogląda Kardashianów i myśli, że to normalne. Myślą, że posiadanie bentleya jest normalne. Chcą jeść na mieście każdego dnia. Chcą co roku podróżować do Europy – powiedział Gurner. – Ludzie, którzy mają dziś domy pracowali niezwykle ciężko na nie i oszczędzali każdego dolara, robili wszystko co można, aby wspięć się szczebel wyżej – dodał.

Źródło: Artykuł

 

Wystawianie pustych faktur np. za paliwo

Email Drukuj PDF

W przypadku sprzedaży paliwa osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzedawca jest zobowiązany do wydrukowania paragonu i wydania go kupującemu. W związku z zakupem paliwa nabywca może zwrócić się do sprzedawcy z żądaniem wystawienia faktury. W takiej sytuacji do egzemplarza faktury pozostającego u sprzedawcy dołącza się paragon.

Do organów podatkowych coraz częściej docierają sygnały o nieuczciwym procederze, który ma miejsce na stacjach paliw i dotyczy nieuprawnionego wykorzystania paragonów, które nie zostały wydane klientowi lub nie zostały odebrane przez faktycznych nabywców. Nieuczciwi pracownicy stacji paliw, w zamian za korzyść majątkową, wystawiają do takich paragonów faktury na zaprzyjaźnione firmy, które nie nabyły paliwa. Tak uzyskane faktury służą nieuczciwym podmiotom do zawyżenia kwoty podatku naliczonego oraz kosztów podatkowych.

W rezultacie, wystawienie faktury na rzecz innego podmiotu niż rzeczywisty nabywca paliwa, skutkuje powstaniem tzw. pustej faktury dokumentującej czynność, która nie została dokonana. Ministerstwo Finansów ostrzega, że taki proceder jest sprzeczny z prawem i wiąże się z negatywnymi konsekwencjami.

Źródło: Artykuł

 

Zmiany 2017: Ile wyniesie dodatek za pracę w nocy

Email Drukuj PDF

Każdemu pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia lub ryczałt. Jaka jest jego wysokość?

Czym jest pora nocna? Za pracę w porze nocnej uznaje się pracę odbywającą się między godzinami 21:00 a 7:00. W regulaminie pracy bądź układzie zbiorowym powinno być doprecyzowane, które z ośmiu godzin w tym przedziale czasowym stanowią porę nocną. Pracodawca może też przekazać tą informację w formie pisemnej jako warunki zatrudnienia, w ciągu siedmiu dni od dnia zawarcia umowy o pracę. Jeśli pracodawca w ogóle nie dopełni tego obowiązku, pora nocna wydłuża się do dziesięciu godzin, a za wszystkie godziny przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

W przypadku pracowników młodocianych obowiązują inne godziny pory nocnej - przypada ona między godzinami 22:00 a 6:00, w wobec osób niemających 16 lat lub uczniów gimnazjum trwa od godziny 20:00 do 6:00.

Ile wynosi dodatek za pracę w nocy? Za pracę w porze nocnej pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Źródło: Artykuł

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa śląskiego - realna odpowiedz na realne potrzeby
"E-księgowość - innowacyjne metody obsługi klientów oraz organizacji pracy w biurze rachunkowym
z wykorzystaniem technologii e- biznes oraz ICT"
Beneficjent: BILANS Lubicz - Posochowski Artur & Słota Lucyna Spółka Cywilna. Wartość projektu: 355.142,00 PLN - Wartość dofinansowania: 174.660,00PLN Projekt współfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

O FIRMIE | AKTUALNOŚCI | NASZE USŁUGI | WSKAŹNIKI | DO POBRANIA | KONTAKT | KANCELARIA ONLINE
Bilans S.C. Bytom ul. Powstańców Warszawskich 31 tel. 32 787 64 64
designed by PUNKT D  code Strony internetowe - FHU Jurand, Fotografie: SGF Piotr Wojtowicz